top of page

HS-1 hydraulische bemonsteringsboorinstallatie voor exploratie

homemade soil drilling machine

Hydraulische exploratie benzinemotor draagbare grondmengsel brandstof bemonstering boorinstallatie is vergelijkbaar met een enorme hydraulische en pneumatische boorinstallatie. De boorinstallatie is een dynamische benzineboormachine die wordt gebruikt voor bodembemonstering. De boorinstallatie gebruikt benzinestroom en is eenvoudig in gebruik. De rig is veilig en stabiel in prestaties. Het kan de beroepsbevolking aanzienlijk verminderen, rekening houdend met de snelle en eenvoudige bemonsteringssnelheid.

Toepassingen van de HS-1 draagbare boorinstallatie voor bodembemonstering met benzinemotor

· Geotechnisch onderzoek, milieu bodemonderzoek, agrarisch bodemonderzoek.

· Grondwateronderzoek, geologisch kustonderzoek, milieuonderzoek in wetlands.

· Onderzoek naar de vijver, archeologisch onderzoek, fysische chemie en secundaire halo-bemonstering.

bottom of page