top of page

HS-150B Pump Rig Geïntegreerde boorinstallatie

pump rig integrated drilling

De geïntegreerde boorinstallatie HS-150B is een draagbare en multifunctionele boorinstallatie voor technisch onderzoek, die geschikt is voor technische geologische verkenning in industriële en civiele gebouwen, spoorwegen, bruggen, waterkracht en andere afdelingen, evenals de constructie van kleine diameter funderingspaal gaten.
Rig kenmerken:
1: Breed snelheidsbereik, redelijke versnelling.
2: Lage snelheid en hoog koppel, kan worden aangepast aan de bemonstering van de boorinstallatie en de constructie van het paalgat.
3: Snelle diamantboor met kleine diameter, kan worden aangepast aan de constructie van paalinspectie van boorplatforms.
4: Keur gecombineerde wrijvingskegel en astrale wieltype lift goed, met geavanceerde structuur en goede impact.
5: Oliedrukvoeding, eenvoudige bediening en hoge boorefficiëntie.
6: De draaitafel gebruikt een hoekveranderingsapparaat met een T-sleuf, dat een breed hoekveranderingsbereik heeft, zodat het gaten met verschillende hellingshoeken kan boren.
7: Compacte structuur, de waterpomp van het tuig en de dieselmotor zijn op dezelfde basis geïnstalleerd en bezetten een klein luchthavengebied.
8: Klein formaat, lichtgewicht, gemakkelijke demontage en verplaatsing.
9: De turbinedoos is uitgerust met een ventilator om warmteafvoer te garanderen.

Application
 1. Water Well Drilling: The HS-150B is primarily used for drilling water wells. It integrates drilling and pumping functions, making it efficient for accessing underground water sources. This is essential for providing clean and potable water to communities, agriculture, and industries.

 2. Irrigation Systems: The rig can be used to install wells and boreholes for irrigation systems, ensuring a sustainable water supply for agricultural purposes.

 3. Geotechnical Drilling: It may be employed for geotechnical drilling to assess soil and rock properties for construction and foundation design.

 4. Environmental Monitoring: The rig can support environmental monitoring efforts by drilling boreholes for groundwater sampling and monitoring wells. It aids in assessing environmental conditions and groundwater quality.

 5. Dewatering: In construction and mining projects, the rig can be used to create dewatering wells to lower the water table and facilitate excavation or construction in water-saturated areas.

 6. Pump Testing: The integrated pump system allows for pump testing and performance assessments, ensuring the efficient operation of water supply systems.

 7. Aquifer Testing: Hydrogeologists use the rig for aquifer testing to determine the properties and characteristics of underground aquifers, aiding in sustainable water resource management.

 8. Emergency Response: The portable nature of the rig makes it suitable for emergency response situations, such as providing access to water sources in disaster-stricken areas.

 9. Groundwater Development: It supports groundwater development projects aimed at increasing access to clean water for communities and rural areas.

 10. Mineral Exploration: While primarily designed for water-related drilling, the rig may also be adapted for shallow mineral exploration activities where water wells and access to water sources are required for mining operations.

The HS-150B Pump Rig Integrated Drilling Rig's combination of drilling and pumping capabilities makes it a valuable tool for water-related projects, environmental assessments, and groundwater management. Its versatility and efficiency in accessing water sources contribute to the availability of clean water for various applications and industries.

Performance
 1. he HS-150B Pump Rig Integrated Drilling Rig is a specialized drilling machine designed for various drilling and pumping applications. Below are its specifications and potential applications:

 2. Key Specifications:

 3. Drilling Depth: Up to 150 meters

 4. Drill Pipe Diameter: 42mm

 5. Supporting Power: Equipped with a pump for water circulation and drilling

 6. Drilling Diameter: 73-146mm

 7. Rig Type: Integrated pump rig

 8. Weight: Varies depending on configuration

 9. Active Drill Pipe: Typically includes a drill pipe for drilling and a pump system for water circulation

 10. Drilling Machine Size: Dimensions vary based on configuration

How to Buy

Request an Equipment  Quote   

Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.

Buy

Browse Parts and equpments on our store

Reviews
Opmerkingen

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
FAQ

Q: What are the three main types of drill rigs?

Show more

The main types of drilling systems include rotary drilling, percussion drilling, and rotary-percussion drilling. Rotary drilling involves a rotating drill bit, percussion drilling uses a hammering action, and rotary-percussion drilling combines both methods to penetrate various soil and rock conditions.

Q: What is the maintenance of a drilling rig?

Show more

Daily maintenance checks should include: Inspecting for Leaks: Check all components for signs of leaks, such as fluid drips or stains. Pay particular attention to hydraulic lines, connections, and valves. Checking Oil and Fluid Levels: Ensure that oil, hydraulic fluid, and other fluids are at appropriate levels.

Q: What are the three main types of drill rigs?

Show more

Drilling rigs can be massive structures housing equipment used to drill water wells, oil wells, or natural gas extraction wells, or they can be small enough to be moved manually by one person and such are called augers.

Q: What are the three types of drilling methods?

Show more

The main types of drilling systems include rotary drilling, percussion drilling, and rotary-percussion drilling. Rotary drilling involves a rotating drill bit, percussion drilling uses a hammering action, and rotary-percussion drilling combines both methods to penetrate various soil and rock conditions.

bottom of page